XIV MP w Rzutach Sopot 2017

XIV Mistrzostwa Polski w Rzutach Nietypowych

Komunikat końcowy