Wyniki Slingballa w Polsce

Przedstawiam poniżej najlepsze wyniki rzutów slingballem w Polsce w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.

.

Slingball – najlepsze wyniki